Jubileumconcert ENJOY

Namens het koor Enjoy word je van harte uitgenodigd voor het bijwonen van het 15-jarig-jubileumconcert. Enjoy is ontstaan op initiatief van een aantal cliënten en bestaat momenteel uit bijna twintig leden. Het koor zingt met veel enthousiasme en treedt regelmatig op. In de afgelopen jaren heeft het koor zich prima…

lees verder…

Najaarstentoonstelling ‘Eigen Stijl’

Sinds dit jaar organiseren wij, als kerkelijke gemeenschap twee keer per jaar een tentoonstelling. Samen met de tentoonstellingen van de SOKC is er daardoor het hele jaar kunst in de Oringer Kerk. Vanuit de OVG hebben Marchinus Elting en Lubbie Luning de Kunstwerkgroep OVG opgericht. Zij zijn de drijvende kracht…

lees verder…

Zondag 10 september: dienst in Odoorn

Komende zondag (10 september) dienst in de kerk van Odoorn Aanvang 10.00 uur. Voorganger: Ds. Menso Rappoldt; organist: Wim Boer. De collectes zijn bestemd voor het Werelddiaconaat; Israël en Jongeren en voor kerkelijke activiteiten in Odoorn e.o. Na het koffiedrinken, is er gelegenheid om het orgel te bespelen. Dit in…

lees verder…

Optreden van RnAM

Optreden van (Rob Meulman en Anne-Marie Bovenkamp) In het kader van het Warmtefestival in november 2022 – waarmee de Kerk van Odoorn in de Energiepot geld vergaarde om mensen in acute nood te ondersteunen, treedt dit duo op als een soort van ‘dankjewel’. De toegang is gratis, maar een vrijwillige…

lees verder…

Zondag 13 augustus

Lieve mensen, Morgen komen we weer samen in de Kerk van Odoorn. Met Wim Boer en Janet Deen voor de muziek.  Bijgaand de liturgie.  Dit is de link om (mee) te kunnen kijken, om 10.00 uur of nadien! De collectes zijn bestemd voor Vluchtelingenwerk Zuid-Oost Drenthe en de kerkelijke activiteiten in Odoorn.  Giften…

lees verder…

Dienst op zondag 13 augustus

Zondag 13 augustus 2023, 10.00 uur Dienst samen met de Grote Kerk Emmen in de kerk van Odoorn Thema : los-LATEN Woorden: Helene Westerik en Willem Mulder Orgel: Wim Boer Fluit: Janet Deen de collectes zijn bestemd voor Vluchtelingenwerk Zuidoost Drenthe en voor kerkelijke activiteiten in Odoorn e.o. Na afloop…

lees verder…

Vooraankondiging expositie “Eigen Stijl”

Vooraankondiging expositie “Eigen Stijl” ( klik op “Eigen Stijl” voor het affiche!) Vanaf 9 september in de Vrijzinnige Kerk van Odoorn, woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur Cursisten Beeldende Kunst Hilli Kuilman

lees verder…

Dienst op zondag 9 juli a.s.

Dansen verbindt. Op vele manieren. Dat gaan we komende zondag onderzoeken. Samen met een Oekraïens gezin dat voor ons zal dansen. Heel bijzonder. Zondag 9 juli, 10.00 uur in de Kerk van Odoorn, met Helene Westerik, woorden, Wim Boer en Janet Deen, muziek. Het is een gezamenlijke dienst met de…

lees verder…

De (grote) zomer

Midden in de zomertijd…. Dit “voorpagina-artikel” schrijf ik in gedachten vanaf de orgelbank, als organist dus. Zingen, muziek, een mens, ook de kerk kan niet zonder. “De lofzang op het leven gaande houden” wordt dat ook wel heel plechtig genoemd! En zo dacht ik bij de zomer aan een lied uit…

lees verder…

Dienst op zondag 11 juni

Komende zondag, dienst in de Kerk van Odoorn Hierin gaat Helene Westerik voor. Op het orgel speelt Marjan Doornbos. De collectes zijn bestemd voor Stichting De Helpende Hand en voor kerkelijke activiteiten in Odoorn e.o. Dit is een gezamenlijke dienst met de Grote Kerk Emmen. Tot en met komende zondag,…

lees verder…