Ter overweging

Er was een man die altijd op de vraag: ‘Hoe gaat het me je?’, zei: ‘Goed . Op een keer zeiden mensen met wie hij goed contact had tegen hem: ‘Waarom zeg je altijd dat het goed gaat met je? Het gaat toch ook wel eens niet goed? Je bent…

lees verder…

Ontmoetingsdag vrijzinnigen

Dit jaar organiseert de VVP twee ontmoetingsdagen die voor iedereen toegankelijk zijn. In Zwolle treden op 8 oktober onder andere Dirk van de Glind en Kirsten Benschop op. De eerste vrijzinnige ontmoetingsdag vindt dit jaar in Zwolle plaats. Dominee Anneke van der Velde verzorgt de opening, waarna Dirk van de…

lees verder…

Dienst op zondag 11 september

Lieve mensen, Komende zondag komen we weer samen. Om 10.00 uur. Voorganger is Ds. Menso Rappoldt, het orgel wordt bespeeld door Wim Boer. De dienst gaat over de vraag waar je als mens ongelukkig van wordt en wat je blij maakt. Er kan meegekeken worden (of op een later tijdstip)…

lees verder…

‘De Paasbergeneik’

Op het terrein van zorgcentrum ‘de Paasbergen’ te Odoorn in Drenthe staat een oude indrukwekkende eik. Deze eik staat als een baken tussen de aanleunwoningen, zorgcentrum, verpleegafdeling en het voormalige armenhuis. Wat de boom bijzonder maakt, is dat hij solitair staat en zich daardoor in al zijn grootsheid en schoonheid…

lees verder…

Dienst op zondagmorgen 14 augustus

Komende ZONDAG 14 augustus 2022, is er weer een dienst in de Oringer Kerk. Aanvang 10.00 uur. Na afloop koffiedrinken, zo mogelijk buiten, maar in de kerk is het vast koeler! Thema: Letter 23 van het alfabet, de W water, wantrouwen, weemoed, wanhoop, weven…… Voorganger: Helene Westerik – Organist: Wim…

lees verder…

Boer zoekt lucht

Boer zoekt vrouw. Zou er nog een volgend seizoen komen, met de plannen die nu op tafel liggen? Of wordt het nieuwe programma: Boer zoekt ruimte, of Boer zoekt lucht? Ik vind het lastig, wat er nu speelt. Er is iets aan de hand, dat is een feit. Dat er…

lees verder…

Zondag 10 juli 2022

Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte openstaat.                            Muren van huid, ramen als ogen, speurend naar hoop en dageraad.                             Huis dat een levend lichaam wordt als wij er binnengaan, om bij de Bron te staan. Woorden van ver, vallende sterren, vonken verleden, hier gezaaid.                        …

lees verder…

Opbrengst schilderij voor restauratie orgel

In de Margarethakerk te Odoorn bevindt zich een fraai orgel. Helaas heeft het orgel al sinds langere tijd technische problemen, waaronder een verzakking. Dat is enkele jaren geleden tijdelijk ondervangen door stempels (stutten) onder het orgel aan te brengen. Om het monumentale orgel voor de toekomst te behouden is echter…

lees verder…

Opening Pinkster tentoonstelling in de kerk van Odoorn

Op maandag 6 juni, 2e Pinksterdag, was de opening van de Pinkster tentoonstelling. De schilders gaven de tentoonstelling de naam: “verbindend licht”. Zonder het licht van de zon is het leven onmogelijk. Zonder het licht van mens tot mens wordt het leven ook erg zwaar. Daarom is het licht een…

lees verder…