Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De Vrijzinnige Kerk van Odoorn is in november 2016 bestuurlijk samengegaan met de Grote Kerk van Emmen, maar nog steeds een eigen sectie gericht op de mensen in de dorpen van de vroegere Vrijzinnige Gemeente Odoorn e.o. Uiteraard in goede samenwerking met de Grote Kerk.

Ruimte voor geloven in brede zin – aanwezig zijn in de samenleving – en met en voor elkaar dingen doen….daar gaat het bij de kerk van Odoorn om. Zoals koffieochtenden, filmavonden, kerkdiensten, (muzikale) bezinningsbijeenkomsten, het Pelgrimspad, en acties met de plaatselijke zorginstellingen en ondernemers.

In Odoorn is een pastoraal werker actief en een groep vrijwilligers (Oringer Vrijwilligers Groep).

De Kerk van Odoorn is eigendom van Stichting Het Drents Landschap, blijft de plek voor kerkelijke activiteiten en kan voor allerlei andere activiteiten worden gehuurd.

Om de kerk te huren kunt u contact opnemen met de Stichting Oringer Kerk en Cultuur!

de Oringer Vrijwilligers Groep (OVG)

Comments are closed.