Zondag 13 augustus

Lieve mensen,

Morgen komen we weer samen in de Kerk van Odoorn. Met Wim Boer en Janet Deen voor de muziek. 

Bijgaand de liturgie. 

Dit is de link om (mee) te kunnen kijken, om 10.00 uur of nadien!

De collectes zijn bestemd voor Vluchtelingenwerk Zuid-Oost Drenthe en de kerkelijke activiteiten in Odoorn. 

Giften voor de Kerkvan Odoorn: NL 35 RABO 0373.7462.45 t.n.v. Wijkkas Odoorn

Giften voor de Diaconie van Odoorn: NL 29 RABO 0373.7370.41, t.n.v. Diaconie Prot Gem Emmen, o.v.v. “Diaconie Odoorn”

Helene Westerik

Comments are closed.