Pinksteren + Oekraïne

(Gewijzigd bericht)

Al in 2020 wilden we met Pinksteren een bijeenkomst houden rondom kunst in de kerk. Dat gaan we nu daadwerkelijk doen. Een aantal kunstenaars uit Odoorn e.o. heeft werken gemaakt rondom het thema Verbindend Licht.

Het resultaat daarvan is vanaf 6 juni te zien in de Oringer Kerk, t/m 31 juli. 

Tezamen met de tentoonstelling rondom de drukplaten van Ds. Van Lunzen – deze tentoonstelling zal ook dit jaar door Marchinus Elting worden samengesteld. De tentoonstelling van de drukplaten is vanaf 11 juni te zien; t/m 31 augustus.

( Elke woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Vrije toegang.)

Op 2e Pinksterdag (6 juni) openen we de tentoonstelling met een speciale bijeenkomst. Van 14.00-15.00 uur. Met de kunstenaars en Bertha de Lange. Het is geen kerkdienst, maar wel een bijeenkomst rondom de gedachte van Pinksteren.

Daaraan voorafgaand is er vanaf 12.00 uur een informele lunch in de kerk. Een ieder is daarbij van harte welkom.

Een vrijwillige bijdrage is welkom – die zullen we besteden aan boodschappen voor Oekraïne. Aanmelden bij Willem Mulder op de mail of 06 – 48717475. Vóór zaterdag 4 juni.

Dat brengt ons ook op het volgende punt: de actie voor Oekraïne mag op steeds minder aandacht rekenen. Een natuurlijke reactie bij mensen: de betrokkenheid in het begin is heel groot, nu is het bijna ‘normaal’ geworden en vervlakt de aandacht. De nood is echter nog steeds heel erg hoog. De verwachting is bovendien dat die nog wel groter zal worden als Poetin belangrijke zaken naar Rusland gaat halen. Uithongeren is helaas een beproefd oorlogsmiddel. Net zoals de oorlog daar ‘normaal’ is, zou het mooi zijn als het normaal blijft om te delen van wat wij hier hebben. Een ieder binnen zijn/haar mogelijkheden. Het kleine is net zoveel waard als het grote. Het gaat immers om de intentie en bewustwording dat delen een altijddurende houding kan zijn.

Vindt u het lastig om de spullen naar de kerk te brengen, dan zijn er de volgende mogelijkheden: we halen de boodschappen op, of u maakt een bedrag over onder vermelding van boodschappen Oekraïne, dan doen wij de boodschappen. Als u wilt dat de boodschappen gehaald worden, dan kunt u bellen met Willem Mulder: 06-48717475.

Het rekeningnummer voor uw bijdragen is: NL35 RABO 03 737 46 245 t.n.v. Wijkkas Odoorn.

Graag tot 6 juni!

Comments are closed.