Lieve mensen,

Morgen komen we weer samen in de Kerk van Odoorn. Met Wim Boer voor de muziek.

En met de mensen van de Grote Kerk Emmen. 

Hier vind je de liturgie. Dit is de link om (mee) te kunnen kijken, om 10.00 uur of nadien.

De collectes zijn bestemd voor de Stichting Vitaal Paasbergen en de kerkelijke activiteiten in Odoorn. 

Giften voor de Kerkvan Odoorn: NL 35 RABO 0373.7462.45 t.n.v. Wijkkas Odoorn

Giften voor de Diaconie van Odoorn: NL 29 RABO 0373.7370.41, t.n.v. Diaconie Prot Gem Emmen, o.v.v. “Diaconie Odoorn

Hartelijke groet,

Helene Westerik

Comments are closed.