Kerkklok Odoorn wordt geluid voor klimaat

Hoewel Corona recent onze samenleving drastisch heeft veranderd, is de klimaatcrisis de grootste bedreiging van onze tijd. Nederland kan veel meer doen om de meest kwetsbare mensen te steunen in hun strijd tegen klimaatverandering.

Wij merken de eerste gevolgen al: droogte, wateroverlast, verminderde biodiversiteit en hittegolven. Voor de generaties na ons zullen de gevolgen groter zijn.

Ook kleine, arme boeren in ontwikkelingslanden worstelen met de gevolgen van extreem weer. Klimaatverandering houdt armoede in stand: oogsten mislukken, vee sterft en voedseltekorten nemen toe. 

Op zondagmiddag 14 maart om 15:00 uur wordt door heel Nederland de Noodklok voor het klimaat geluid.

Dit om kiezers te stimuleren op 17 maart te stemmen voor een duurzamer, eerlijker en sneller klimaatbeleid.

We willen met zoveel mogelijk mensen één geluid laten horen. Het signaal dat het tijd is voor veranderingen en een structurele aanpak van de klimaatproblemen.

Meer informatie bij: 

Helene Westerik, 06-43167139

Willem Mulder 06-48717475

Comments are closed.