Op woensdagavond blijven we de klok luiden!

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, riep de Raad van Kerken in Nederland op om op drie woensdagen in maart\april van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sloot hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.   

De Kerk van Odoorn helpt mee om dit teken van troost en hoop te laten horen en blijft de klok van de kerk luiden op de woensdagavond tussen 19.00 en 19.15 uur!

Comments are closed.