Cookies

“onder constructie”

In verband met een recente wijziging van de Telecommunicatiewet informeren wij u graag over het gebruik van cookies op onze website. Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine bestandjes die bij een bezoek aan een website op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen, en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend. Een cookie slaat niet uw naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens op. Welke cookies gebruikt de Vrijzinnige Kerk Odoorn? Cookies die via onze website worden geplaatst, worden om verschillende redenen gebruikt. Door het gebruik van cookies kan de Vrijzinnige Kerk Odoorn de interesses en voorkeuren van haar bezoekers in kaart brengen zodat de website van Vrijzinnige Kerk Odoorn kan worden verbeterd. Ook worden cookies gebruikt om het bereik van onze websites te meten.

Comments are closed.