‘De Paasbergeneik’

Op het terrein van zorgcentrum ‘de Paasbergen’ te Odoorn in Drenthe staat een oude indrukwekkende eik. Deze eik staat als een baken tussen de aanleunwoningen, zorgcentrum, verpleegafdeling en het voormalige armenhuis. Wat de boom bijzonder maakt, is dat hij solitair staat en zich daardoor in al zijn grootsheid en schoonheid heeft kunnen ontwikkelen. Dit gezien zijn vorm, door niets of niemand gehinderd. Zo heeft hij al zijn takken volledig uit kunnen spreiden om tot volle wasdom te komen, wat je  iedere boom zou gunnen.

Dit is mede ook te danken, dat ondanks vele bouwwerkzaamheden deze boom altijd met veel respect door een ieder is behandeld.

De Paasbergeneik heeft een lange geschiedenis. Hij staat op een perceel grond, die ooit uit een oppervlakte van 10 hectare bestond. Het was een oneffen terrein met hier en daar wat heuvels.

Aangekocht door J.S. Mensing voor 200,00 gulden in 1855.

In 1858 werd besloten door de kerkenraad/ diaconie van de Vrijzinnig Hervormde Gemeente Odoorn om er een nieuw armhuis te bouwen. Op de meest oude foto’s zien we, dat de eik er toen ook al stond.

Voor het nieuwe armhuis werd gebouwd, werden wat oude woningen, eigendom van de diaconie afgebroken.

Het terrein waar op werd gebouwd heette ‘De Paasbergen’. Dit had waarschijnlijk te maken met het feit dat er tijdens de paasdagen op eerste paasdag oude volksspelletjes plaatsvonden. Dit onder meer, eiertikken als ook eieren gooien. Ook werd hier het paasvuur tijdens de paasdagen ontstoken. 

 Wat het armhuis aanging, dit ging van armhuis naar werkhuis naar verzorgingshuis en kreeg de naam van ds. van Lunzenhuis. Daar deze predikant van Lunzen zich met hart en ziel vanuit de diaconie heeft ingezet voor de instandhouding van het verzorgingstehuis, maar ook voor behoud van het gebouw. Het gebouw is een rijksmonument.

Een tijdlang was er nog een dokterspraktijk in gevestigd.  Tegenwoordig doet het weer dienst als 4 aanleunwoningen, behorend bij het zorgcentrum

‘De Paasbergen’.

Wat de eik aangaat. Deze boom staat voor kracht en bescherming, wat ook een krachtig symbool moet zijn voor alle bewoners, die rond deze boom wonen. Ook werden vroeger eiken geplant, omdat het de huizen zou beschermen tegen blikseminslag: het is een bliksemafleider. Zo ook deze eik die tot nu toe  ‘De Paasbergen’ heeft behoed voor blikseminslag.

Gezien de staat van de boom, staat hij er in al zijn glorie met het uitlopend blad nog altijd fier en ongeschonden bij.

Voor veel bewoners in een tijd, waarin men door ouderdom bepaalde zekerheden verliest staat ‘De Paasbergenboom’ nog altijd voor kracht en zekerheid. Hij staat er altijd.

Een tijd waarin hij nog generaties lang zijn taak kan vervullen en als een baken kan dienen voor alle bewoners die in en rond ‘De Paasbergen’ wonen.

Marchinus Elting

Stem voor de Nederlandse boom van 2022

Welke boom verdient volgens u het predicaat Boom van het Jaar? Uit 82 enthousiaste, emotionele, historische verhalen heeft een vakjury per provincie een boom genomineerd. Vanaf 5 september tot 17 oktober (12.00 uur) kan gestemd worden. Let op: Vanaf 10 oktober is de stemmenstand geheim, maar er kan natuurlijk nog steeds gestemd worden!

Comments are closed.