Pinksteren

Je sprak door het donker

en waar je stem kwam

zag ik een lichaam lichten voor mij,

als in een bos plotseling hervonden

staande zonnestralen

sterk tussen takken,

tussen hemel en aarde,

langer dan beide.

Lloyd Haft

(fragment uit ‘De Feniksboom’)

We leven in een wereld vol verwarring op allerlei gebieden, in Nederland en in de wereld. Er zijn altijd partijen die verwarring aanwakkeren omdat ze daar hun voordeel uit kunnen halen.

Maar voor het overgrote deel van de mensen is verwarring niet prettig.

Want je weet dan niet meer waar je aan toe bent.

Verwarring ontstaat doordat verschillende stemmen tegen elkaar in gaan en je je vertwijfeld afvraagt welk gewicht je een stem moet geven.

‘Je sprak door het donker’, is in het gedicht een stem die spreekt in het donker, zoals het donker van verwarring.

Het is een stem die soms in jezelf klinkt, of die je hoort in wat een ander zegt of schrijft. De stem laat een ‘lichaam lichten voor mij’. Lichaam is hoe het kan zijn. Hier in het gedicht zien we een situatie voor ons die licht is.

Een prachtig beeld volgt: het is als staande zonnestralen in een donker bos die hemel en aarde verbinden, maar ‘langer dan beide’.  Dat is een manier om te zeggen dat we op aarde verbonden worden met een hogere waarheid, maar dat wat wij zien niet alles is. Er is meer waarmee dat licht ons verbindt.

Welke stem moet je volgen in tijden van verwarring?

Verwarring is een moment waarop je levenshouding op de proef wordt gesteld: blijf je trouw aan je principes?

Of laat je je meeslepen door wat anderen zeggen? Andersom is verwarring ook een moment waarop principes zich moeten bewijzen.

Red je het met wat je altijd dacht en waar je in geloofde? De zonnestralen in het bos worden ‘hervonden’: er wordt een oudere waarheid, die we uit het oog waren verloren, terug gevonden.

Pinksteren is een gebeurtenis die mensen in verwarring bij elkaar brengt.

Met al hun verschillen in taal en cultuur. Een van de symbolen van Pinksteren is vuur in de vorm van een vlam: teken van licht en warmte.

Naar welke stem moeten we luisteren in tijden van verwarring?

Pinksteren zegt ons: luister niet naar  stemmen die meer verwarring tussen mensen stichten, maar naar een stem die licht brengt waarin we ons met elkaar verbonden voelen, in kleine gemeenschappen maar ook wereldwijd als grote menselijke gemeenschap.

Ik wens u een warm en licht Pinksteren!

ds. Menso Rappoldt

Comments are closed.