Kerstnachtdienst!

Lieve mensen,

Vanavond komen we in Odoorn bij elkaar voor de Kerstnachtdienst. Om 22.00 uur.

Mocht dat niet lukken, dan is meekijken of later kijken & luisteren mogelijk via:

Live kijken – Kerk Odoorn

De liturgie is hier te vinden

De collectes zijn bestemd voor Stichting de Helpende Hand in Odoorn en Emmen, en de activiteiten van de kerkelijke gemeenschap in Odoorn.

Giften voor de Kerk van Odoorn: NL 35 RABO 03 737 46 245 t.n.v. Wijkkas Odoorn

Giften voor de Diaconie van Odoorn: NL29 RABO 0373.7370.41, t.n.v. Diaconie Prot Gem Emmen, o.v.v. “Diaconie Odoorn”

Hartelijke groet,

Helene Westerik

Namens alle mensen van de Oringer Vrijwilligers Groep

Comments are closed.