Kerkdiensten in Coronatijd

Vanaf half maart is alles door Corona anders. Het moeilijke is dat we zo weinig weten over de verdere weg van dit virus. Komt er nog een golf? Hoe zit het met de immuniteit als je het gehad hebt? Onzekerheid dus, en dat is lastig. Misschien niet zozeer voor onszelf, maar wel voor de vraag ‘wanneer gaan we weer wat doen in de kerk van Odoorn’? Onzekerheid en twijfel kunnen goede waarschuwers zijn (bij twijfel niet inhalen), maar soms ook onnodige drempels opwerpen.

Daarom hebben we als OVG, alles afwegende, besloten om de eerste kerkdienst met kerkgangers weer plaats te laten vinden op zondag 12 juli.

Omdat we vanwege de 1,5-meter-kerk maar een beperkt aantal mensen kunnen toelaten, is het nodig dat u zich van tevoren opgeeft, bij Willem Mulder. Mocht het zo zijn dat zich teveel mensen voor één dienst opgeven (), dan gaan we zowel in de ochtend als in de middag een dienst houden.

Bij alles geldt dat we de situatie bekijken vlak voor het moment waarop het gaat plaatsvinden. Om die reden zouden we het fijn vinden als we van zoveel mogelijk mensen die op zondag naar de kerk gaan het emailadres hebben. Dan kunnen we u bereiken als het nodig is.

Bij het houden van de kerkdiensten geldt het volgende protocol:

Samen naar de kerk, maar gezond blijven!

Kom met eigen vervoer!

Elkaar een hand geven kan even niet

Bij de ingang van de kerk is gelegenheid om je handen te ontsmetten

je dient je op te geven voor de kerkdienst voordat je komt! (per mail of telefoon) bij Willem Mulder, coördinator, tel. 06-48717475, email: willemmulder@xs4all.nl Je kan ook bij hem terecht voor het stellen van vragen.

houd 1,5 meter afstand – ook bij het in én uit lopen, in de garderobe en op het kerkplein         

collecte: bij de uitgang, maar als je dat niet fijn vindt, dan mag je jouw bijdrage ook overmaken per bank: NL39 RABO 0348 0579 54 t.n.v. Diaconie Vrijzinnige Kerk Odoorn

ben je ziek/niet fit (of een van je huisgenoten): thuis blijven (ook als je je had opgegeven). als je (of een van je huisgenoten) last heeft van gezondheidsklachten (verkoudheidsklachten, hoesten, niezen, kortademigheid, koorts) kunnen we je niet toelaten tot de kerk. je bent welkom wanneer je tenminste 24 uur klachtenvrij bent.

je zit ‘alleen’, echtparen mogen bij elkaar zitten

als je moet niezen/hoesten, doe dat  dan in je elleboog

er is één richting om de kerk in te lopen

er is één richting om de kerk uit te gaan

zingen: we kunnen helaas niet zingen

doe een mondkapje op als dat je gevoel van veiligheid vergroot – zelf meenemen

volg de aanwijzingen van de gastvrouw\gastheer op

er is na afloop geen koffie drinken

eventueel toiletbezoek – via de uitgangsroute en dan via de ingangsroute weer naar de zitplaats

Comments are closed.