Dienst op zondag 8 januari

Lieve mensen,

Vandaag komen we voor het eerst dit jaar samen in de Kerk van Odoorn.

Met om 10.00 uur koffie/thee met Nieuwjaarsrolletjes en daarna de dienst. 

In de bijlage de liturgie.

Dit is de link om mee te kunnen kijken (let op: we beginnen met streamen om 10.30 uur, maar schakel voor de zekerheid iets eerder in)! 

De collectes zijn bestemd voor Stichting Vluchtelingenwerk Noord Nederland, regio Zuid-Oost Drenthe, en de activiteiten van de kerkelijke gemeenschap in Odoorn. 

Giften voor de Kerk van Odoorn: NL 35 RABO 03 737 46 245 t.n.v. Wijkkas Odoorn 

Giften voor de Diaconie van Odoorn: NL29 RABO 0373.7370.41, t.n.v. Diaconie Prot Gem Emmen, o.v.v. “Diaconie Odoorn

Hartelijke groet,

Helene Westerik

Namens alle mensen van de Oringer Vrijwilligers Groep

Comments are closed.