Actiedag voor Turkije en Syrië

Geef uw gift op Giro 555

Vanuit Rolde: Stichting Help Syrie

Ter bemoediging: luister en kijk hier!

Comments are closed.